2 0 20

Januar
13.
Provinzkonsilium in Innsbruck
Februar
10.
Provinzkonsilium in Innsbruck
März
April
Mai
Juni
22
Provinzkonsilium in Innsbruck
Juli
20
Provinzkonsilium in Innsbruck
August
31
Provinzkonsilium in Gelesenkirchen-Buer
September
1
Jahressitzung Servitenpatres e.V. in Gelesenkirchen-Buer
Oktober
5
Provinzkonsilium in Innsbruck
November
30
Provinzkonsilium in Innsbruck
Dezember